Lò sấy gỗ công nghiệp bằng điện Kenview -lắp đặt lò sấy gỗ tại Quảng Nam.

Lò sấy gỗ công nghiệp bằng điện Kenview – Lắp đặt lò sấy gỗ tại Quảng Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2019. Hoàn thành dự án Lò sấy gỗ cho Khách Hàng Trần Anh Tuấn- Giám đốc Công Ty TNHH Gỗ Việt Sáng -Tại địa chỉ Lô H, Cụm CN Thương Tín, Điện Bàn, […]