CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH NHIỆT GỖ KENVIEW

CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH NHIỆT GỖ KENVIEW Tính chất gỗ biến tính nhiệt Gỗ biến tính nhiệt còn được gọi là “gỗ xử lý nhiệt” có nơi còn gọi là “gỗ carbon hóa” là sản phẩm được tạo ra nhờ công nghệ biến tính gỗ ở nhiệt độ cao hay xử lý gỗ bằng nhiệt […]